پروژه اصفهان

کارفرما : آقای رجبی
موقعیت : پروژه اصفهان
متراژ : 125 متر مربع
سبک : نیمه کلاسیک