کارفرما : آقای تناور

موقعیت : کرمان

متراژ : 300 مترمربع زیر بنا 5 طبقه مسکونی تک واحدی

سبک :  کلاسیک

سبک : مدرن