کارفرما : آقای کمال زاده

متراژ: 620 متر مربع

سبک : مدرن

موقعیت : کردان