کارفرما : آقای کمال زاده

موقعیت : کردان

متراژ : 1000 مترمربع ویلایی

سبک : مدرن