کارفرما : آقای کمال زاده

موقعیت : کردان

سبک : مدرن

متراژ : ویلایی تری بلکس