کارفرما : خانم عسگری

موقعیت : پاسدارن (تهران)

متراژ : 210 مترمربع

سبک : نیمه کلاسیک