کارفرما : آفای امیری

موقعیت : میدان هروی (تهران)

متراژ : 110 متر مربع

سبک : نیمه کلاسیک