کارفرما: اقای اراهیمی

موقعیت : نیاوران

متراژ: 400متر

سبک: نئوکلاسیک