کارفرما : خانم موسوی

موقعیت : مشهد

متراژ : 175 مترمربع

سبک : کلاسیک