کارفرما : آقای تیموری

متراژ : 150 متر مربع 5 طبقه مسکونی

سبک : کلاسیک