کارفرما : اقای درخشان

موقعیت: قشم

متراژ :110 متر

سبک : مدرن