کارفرما : خانم پیری

موقعیت : فریدونکنار (شمال)

سبک : نیمه کلاسیک

متراژ : 517 متر مربع