کارفرما : آقای کمالزاده

موقعیت : شهسوار

متراژ : ویلایی دوبلکس زیر بنا 250 مترمربع در هر فلت

سبک :  کلاسیک