موقعیت : شهسوار ( شمال )

متراژ : 5000متر

سبک : مدرن