کارفرما : آقای گودرزیان

موقعیت : سرخ رود ( مازندران )

سبک : مدرن

متراژ : ویلایی دوبلکس