کار فرما : آقای گودرزیان

موقعیت : سرخ رود (مازندران)

سبک : مدرن

متراژ : ویلایی دوبلکس