پروژه رفسنجان

کارفرما آقای میرزایی

موقعیت رفسنجان

طراحی نمای سه بعدی

ساختمان مسکونی

سبک کلاسیک