کارفرما: آقای کردی

سبک: مدرن

موقعیت : تهران

متراژ : 110 متر مربع