کارفرما : آقای حبیبان

موقعیت : تهرانپارس

سبک : کلاسیک

متراژ : 400مترمربع