کارفرما : آقای دادخواه

موقعیت : بندرعباس

سبک : کلاسیک

متراژ : 7 طبقه