کارفرما : آقای حمزئیان

موقعیت : بندرعباس

سبک : کلاسیک

متراژ : 5 طبقه مسکونی