کارفرما : خانم اقاجانیان

موقعیت : بابل

متراژ : 197 متر

سبک : کلاسیک