کارفرما : اقای ابوالقاسمی

موقعیت : ایزدشهر ( شمال )

متراژ : 240 متر

سبک : مدرن