کارفرما: اقای عرب

موقعیت : اصفهان

سبک: کلاسیک

متراژ: 285 متر