کارفرما : خانم کارگر حقیقت دوست

موقیعت : اصفهان

متراژ : 280 متر مربع

سبک : کلاسیک