کارفرما : آقای سرتیپی

موقعیت : ارومیه

سبک : کلاسیک

متراژ : 7 طبقه مسکونی