پروژه بندرعباس

کارفرما : آقای ملاح

موقعیت : پروژه بندر عباس

سبک : نیمه کلاسیک