کارفرما : آفای رحیمی

موقعیت : آبعلی

متراژ : ویلایی دوبلکس

سبک : کلاسیک