شماره همراه:09121696399 شماره تلفن:22064167 ایمیل:Hoopad.shid@gmail.com

تهیه نقشه های فاز ۲

بعد از نهایی شدن پروسه طراحی و تایید نهایی کارفرما محترم فایل فاینال شده به بخش اجرایی ارسال می‌شود و توسط تیم اجرایی دفتر، نقشه های فاز ۲ به شکلی کاملا دقیق و آماده تحویل به کارفرما محترم خواهند شد.