شماره همراه:09121696399 شماره تلفن:22064167 ایمیل:Hoopad.shid@gmail.com

طراحی داخلی

یکی از مهم ترین فضاهایی که باید درطراحی داخلی آن بسیار توجه نمود اتاق پذیرایی و نشیمن است این فضا علاوه بر چیدمان مبلمان و خوش ترکیب باید بتواند مهمان نوازی و آرامش را در ذهن تداعی کند در این فضاها با ترکیب عناط رسمی و غیر رسمی باعث جذابیت می گردد.

ادامه مطلب

طراحی نما

یکی از ویژگی های بصری که مقوله در بین مردم مطرح می گردد طراحی یک نمای زیبا و تشکیل است با استفاده از متریالی همچون نمای سنگی رومی چوبی گرانیت برای زیبا شدن ساختمان اجرا می گردد شاید شما فکر کنید نمای ساختمان های نوین و مدرن فقط برای ساختمان های بزرگ و طبقات زیاد اجرا شود ولی در هوپاد برای هر پروژه از ایده های ناب استفاده می شود.

ادامه مطلب

فرآیند کاری ما

  • بازدید از پروژه
  • برگزاری جلسه مشاور با کارفرما
  • طراحی
  • تهیه نقشه های فاز ۲
  • اجرا

در این مرحله،ابتدا از توسط تیم متخصص از پرپژه بازدید به عمل می آید.
مسیر های دسترسی، عبور پیاده،سوار ثبت میشود.
همسایگی ها و بررسی های اقلیمی انجام می‌شود.
در مورد پروژه های بازسازی نه تنها باید بدانیم از لحاظ سازه چه تغییراتی امکان پذیر خواهد بود،بلکه معماری و دسترسی فضا ها را نیز مدیریت دار شما میبخشیم‌.

قبل از اقدام به طراحی،زمانی مشخص خواهد شد با کارفرمای محترم و خانواده ایشان جهت آشنایی با روحیات و روشن شدن دقیق خواسته های ایشان.

این بخش از فرایند طراحی توسط سه تیم مشخص و مجزا انجام می‌شود که متناسب با نوع قرارداد و خواسته های کارفرما،تیم های مختلف(طراحی داخلی ،طراحی نما ،طراحی نقشه های فاز معماری)
روی پروژه ها مشغول به کار هستند.

بعد از نهایی شدن پروسه طراحی و تایید نهایی کارفرما محترم فایل فاینال شده به بخش اجرایی ارسال می‌شود و توسط تیم اجرایی دفتر، نقشه های فاز ۲ به شکلی کاملا دقیق و آماده تحویل به کارفرما محترم خواهند شد.

بعد از اتمام قرارداد و طراحی و آماده شدن نقشه های اجرایی درصورت تمایل کارفرما، وارد قرارداد اجرای کار توسط تیم کاملا حرفه ای «هوپــاد» خواهیم شد.
متخصصان با تجربه در دفتر ما در زمینه اجرا به شما کمک خواهند کرد تا اجرایی کاملا مطابق با طراحی سه بعدی تایید شده داشته باشند.

0

ساعت کار

0

پروژه های تکمیلی

0

در دست اجرا

0

مشتریان