پروژه نشتارود

طراحی نما 

سبک : کلاسیک

کاربری: ویلایی 

متریال: سیمان

کارفرما: آقای محمود کمال زاده