پروژه شهرک غرب

کارفرما : آقای عشایری

موقعیت : شهرک غرب

متراژ : ۱۵۰مترمربع

سبک : مدرن