کرج – جهانشهر

کارفرما :  جناب آقای مدیر روستا

موقعیت : کرج- جهانشهر

متراژ : ۱۶۵مترمربع

سبک :  مدرن