پروژه لویزان

کارفرما :  جناب آقای خیرآبادی

موقعیت : لویزان

  متراژ : ۱۰۶ مترمربع

سبک :  مدرن