پروژه مرزداران

کارفرما : جناب آقای روشن

موقعیت : بلوار مرزداران

متراژ : ۹۰ مترمربع

سبک :  مدرن