پروژه محمودیه

کارفرما :  جناب آقای امیررضا عسگراولادی

موقعیت :  محمودیه

متراژ :  ۴۰۰ مترمربع

سبک :  نیمه کلاسیک