پروژه فرشته

کارفرما : آقای یزدانی

موقعیت : فرشته

متراژ : ۷۰مترمربع

سبک : نیمه کلاسیک