پروژه شهرک غرب

کارفرما : آقای صانعیان

موقعیت : شهرک غرب

متراژ تقریبی : ۱۰۰ مترمربع

سبک : مدرن