پروژه سهروردی

کارفرما : آقای منشی زاده

موقعیت : سهروردی

متراژ : ۱۱۵ مترمربع

سبک :  کلاسیک