پروژه خزرشهرFloor 1

کارفرما :  جناب آقای زمردیان

Floor 1

موقعیت : خزرشهر

متراژ : ۵۵۰ مترمربع

سبک :  مدرن