پروژه خزرشهر Floor 2

کارفرما :  جناب آقای زمردیان

Floor ۲

موقعیت : خزرشهر

متراژ : ۵۵۰ مترمربع

سبک :  مدرن