پروژه تهرانپارس

     کارفرما : آقای حبیبان

موقعیت : تهرانپارس

متراژ : ۱۷۵مترمربع

سبک :  نیمه کلاسیک