پروژه بندرعباس ۵

کارفرما : آقای محمدرضا زارع

موقعیت : بندرعباس

متراژ : ۳۰۰ مترمربع

سبک : نیمه کلاسیک